วัดหลวงปากเซ จำปาสัก

 • 15 Replies
 • 885 Views
*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« on: February 22, 2021, 11:08:01 pm »
วัดหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ แห่งนึง ในลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ติดกับแม่น้ำเซโดน และที่นี้ ยังเป็น โรงเรียนสงฆ์ แห่งแรก ในทัวร์ลาวใต้ด้วย    วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม (Wat Poratana Sadsadaram) เป็นวัดเก่าแก่ของทัวร์ลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำ เซโดน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1935 โดยมีศิลปะแบบลาวดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก สิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถ ที่มีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม มีอาคารเก่าแก่ใช้เป็นหอสมุด ทัวร์ลาวใต้ ส่วนอาคารที่ติดกับแม่น้ำใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #1 on: February 26, 2021, 04:28:10 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #2 on: February 27, 2021, 03:28:22 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #3 on: April 27, 2021, 07:56:53 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #4 on: April 28, 2021, 06:06:14 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #5 on: April 29, 2021, 07:21:08 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #6 on: April 30, 2021, 10:09:27 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #7 on: May 01, 2021, 10:00:37 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #8 on: May 02, 2021, 07:31:35 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #9 on: May 03, 2021, 07:30:07 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #10 on: May 04, 2021, 02:42:16 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #11 on: May 05, 2021, 07:21:15 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #12 on: May 06, 2021, 05:45:02 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #13 on: May 07, 2021, 09:42:17 pm »
วัดหลวงปากเซ

*

Beer625

 • *****
 • 1063
  • View Profile
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #14 on: May 08, 2021, 03:39:10 pm »
วัดหลวงปากเซ